Graderingsbestemmelser – junior (mongrader)

Mongrader er graderingsnivåene for barn og ungdom fra 6 til 15 år helt fra 12. mon til 1. mon.

Barn og ungdommer skal bære mon-beltene. Mon–belte er et hvitt belte med beltegradens farge som langsgående striper på beltet.

Grad med samme beltefarge skilles med en rød, tverrgående rand.

12. og 11. Mon gjelder for barn som ikke har fylt 8 år

Reishiki/hilsen Taiso/oppvarming Dachi/stillinger Tsuki/slag Uke/blokk Spark
12. Dojo etikette Fysiske øvelser relatert til trening Fudo Dachi Vise Seiken Morote Tsuki

11. Dojo etikette

Japansk telling

Fysiske øvelser relatert til trening Fudo Dachi

Zenkutsu Dachi (på stedet)

Armøvelse for Yoi Dachi

Seiken Oi Tsuki (j c g) Seiken Jodan Uke Hiza Ganmen Geri

10. – 1. Mon gjelder for barn som har fylt 8 år og opp til de er fylt 15 år

Stillinger Tsuki/Slag Uke/Blokk Geri/Spark Kata Annet
10.
Yoi Dachi Seiken Oi Tsuki (j c g) Seiken Jodan Uke Hiza Ganmen Geri

Fudo Dachi Morote Tsuki (j c g) Seiken Gedan Barai

Zenkutsu Dachi (i bevegelse)9.
Musubi Dachi Seiken Ago Uchi Seiken Chudan Uchi Uke Mae Geri Chudan Chusoku Taikyoku Sono Ichi Nogare pusteteknikk

Kokutsu Dachi (vises på stedet) Seiken Gyaku Tsuki (j c g) Seiken Chudan Soto Uke
8.
Kiba Dachi (90 gr.) Shita Tsuki Seiken Morote Uchi Uke Mae Geri Jodan Taikyoku Sono Ni Sanbon Kumite

Kokutsu Dachi (i bevegelse) Jun Tsuki

Tate Tsuki (j c g)

Seiken Uchi Uke / Gedan Barai Ago Mae Geri
(3 stegs kumite)
7.
Neko Ashi Dachi Tettsui Komekami Uchi Seiken Mawashi Gedan Barai Mae Keage Chusoku Taikyoku Sono San Ibuki

Kiba Dachi (45 gr) Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
Teisoku Mawashi Soto Keage 
Ippon Kumite

Tettsui Hizo Uchi
Haisoku Mawashi Uchi Keage 
(1 stegs kumite)


Tettsui Yoko Uchi (j c g)
Yoko Keage Sokuto

6.
Sanchin Dachi (på stedet) Uraken Shomen Ganmen Uchi Shuto Mawashi Uke Kansetsu Geri Pinan Sono Ichi

Uraken Sayu Ganmen Uchi Seiken Juji Uke (j c g) Yoko Geri Chudan (Sokuto)
Tsuru Ashi Dachi Uraken Hizo Uchi Mawashi Geri Gedan (Haisoku)

Uraken Mawashi Uchi


Uraken Oroshi Ganmen Uchi5.
Moro Ashi Dachi Shotei Uchi (j c g) Shotei Uke (j c g) Mawashi Geri Chudan Pinan Sono Ni
Sanchin Dachi (i bevegelse) Jodan Hiji Ate
(Haisoku, Chusoku)

  Yohon Nukite (chudan)
Ushiro Geri

4.
Heisoku Dachi Shuto Sakotsu Uchi Shuto Jodan Uke Yoko Geri (Jodan) Pinan Sono San
Heiko Dachi Shuto Yoko Ganmen Uchi Shuto Soto Uke (chudan) Mawashi Geri (Jodan)
Uchi Hachi Ji Dachi Shuto Uchi Komi Shuto Uchi Uke (chudan) (Haisoku, Chusoku)

Shuto Hizo Uchi Shuto Gedan Barai Ushiro Geri (Jodan)Shuto Jodan Uchi Uchi Mawashi Uke
Shuto Jodan Uchi Uke


3.
Kake Dachi Hiji Ate Chudan Shuto Juji Uke (j g) Mae Kakato Geri (j c) Pinan Sono Yon


Age Hiji Ate (j c)

Ushiro Hiji Ate
Oroshi Hiji Ate


2.

Hira Ken Tsuki (j c) Koken Uke (j c g) Tobi Nidan Geri Pinan Sono Go


Hira Ken Oroshi Uchi Tobi Mae Geri Sanchin No Kata


Haishu Uchi (j c)


Hira Ken Mawashi UchiAge Jodan TsukiKoken Uchi (j c g)
1. Ryuto Ken Tsuki (j c) Kake Uke Jodan Uchi Haisoku Geri Gekisai Dai
Naka Yubi Ippon Ken Tsuki (j c) Haito Uchi Uke Chudan Oroshi Uchi Kakato Geri Tsuki No Kata
Tobi Yoko Geri
Oya Yubi Ken Uchi (j c g) Oroshi Soto Kakato Geri
Hitosashi Yubi Ippon Ken Tsuki (j c)

Graderingsintervall: Ved trening 1 gang pr uke kan gradering skje maksimalt 1 gang pr år. Ved trening 2 ganger pr uke kan gradering skje 2 ganger pr år.

Overgang fra mon- til kyu-grad: På 15-årsdagen overføres mon-graden automatisk til motsvarende kyu-grad i henhold til en fastsatt tabell. Ved neste gradering vil tidligere teknikker bli testet.