Graderingsbestemmelser – senior (kyugrader)

Disse graderingsbestemmelsene er retningslinjer for gradering til kyu- og dan-grader innen Norges Kyokushin Organisasjon.

Rett til å utferdige kyu-grader har den som er autorisert av NKOs tekniske komite. Rett til å utferdige dan-grader i Norge har kun graderingspanel utnevnt av NKOs tekniske komite.

Sortbeltegradering av NKOs medlemmer utenlands får bare skje etter godkjent søknad ved NKOs tekniske komite.

Det er viktig at aspiranter til gradering påser at de fyller kravene til tid mellom hver gradering og mengde trening for fysisk, teknisk og mental modenhet.

Eleven kommer til å bli testet i kombinasjoner av såvel grunnteknikker som kampteknikker. Disse bestemmes av graderingssensoren relatert til gradens nivå.

Eleven skal være forberedt på å bli testet på de respektive graders fysiske styrkekrav. Dette bestemmes av graderingssensor.

For detaljert og aktuell informasjon om det ovenstående, kontakt NKO’s tekniske komite.

Last ned gjeldende syllabus her.