Uttaleforklaring for japanske ord

Eksempler på japansk utale i følge Hepburn-systemet: Kyokushin-karate, jodan, chudan, shuto, tsuki, zen.

a, e, i uttales omtrent som på norsk
o uttales som o | sommer
U uttales som o | sol
y uttales som j | jamt
j uttales som j | jeep (eng)
ch uttales som ch | chance (eng)
sh uttales som sh | ship (eng)
ts uttales som ts | cats (eng)
z uttales som z | zone (eng)

Vokaler kan ha kort uttale og skrives da: a, e, i, o, u. Eller, som lang uttale, og skrives da: ā, ē, ii, ō, ū.

Om man ikke hensyntar denne uttaleforskjellen kan det være at man sier noe helt annet enn det man hadde tenkt. For eksempel betyr Yoi «forberedelse», men Yoi betyr bl.a. «tidlig kveld».

U og I blir i visse lydkombinasjoner nesten helt stumme. Eksempel:
Tsuki uttales ts’ki
Shita uttales sh’ta
Dōmo Arigatō Gozaimashita uttales domō arigato gōzaimash’ta.

I visse situasjoner forekommer konsonantforandringer.
Eksempel:
Tsuki uttales iblant zuki.
Keri uttales iblant geri.

Ett ord med en viss uttale kan iblant ha flere, iblant mange, ulike betydninger.
Eksempel:
Uchi betyr bl.a. slag og Inside.
Kyū betyr bl.a. elevgrad og tallet ni (9).