Om NKO

Norges Kyokushin Organisasjon ble etablert 1. juli 2007 på Moi.

En av hovedoppgavene til NKO er å fremme samarbeidet på tvers av stilartene og de forskjellige kyokushingrupperingene for å øke interessen for fullkontakt karate.

Medlemsklubbene i NKO utøver i hovedsak stilarten Shinkyokushinkai «knockdown» karate.

World Karate Organization (WKO) er NKO sin internasjonale tilknytning.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon.

Du finner mer informasjon om aktiviteter mm. på denne Facebook-siden.

Norges Kyokushin Organisasjon

Org.nr: 987 967 390
Bankkonto: 3270.21.83994
Adresse: Årstadfjellveien 25, 4370 EGERSUND

NKO styret: 

President:  Gjermund Myklebust, Egersund KK
Visepresident: Ingrid Bjordal, Fana KK
Kasserer:  Anne-Therese Wike-Hov, Færder KK
Sekretær: Svein Olaf Bennæs, Ringerike KK
Varamedlem: Bård Brodshaug, Horten KK

(Styret valgt 14. mars 2014)

Valgkomite:
Leder: Øyvind Andreassen, Bergen KK
Medlem: Erik-Anders Helin, Finnsnes KK
Medlem: Ole Grejs, Færder KK

Kontrollkomite:
Leder: Roger Strand, Fana KK
Medlem: Mattis Bjordal, Fana KK

Sommerleirkomite:

Faglig råd:
Leder: Ole Grejs 4. dan, Færder KK
Medlem: Øyvind Andreassen 6. dan, Bergen KK
Medlem: Tore Sunde Rasmussen 5. dan, Egersund KK
Medlem: Gjermund Myklebust 4. dan, Egersund KK
Medlem: Ingrid Bjordal 4. dan, Fana KK
Medlem: Thomas Lund-Nielsen 4. dan, Horten KK
Medlem: Erik-Anders Helin 3. dan, Finnsnes KK
Medlem: Nils Ove Dybsland 4. dan, Bergen KK

Teknisk komité:

Medlem: Ingrid Bjordal 4. dan, Fana KK
Medlem: Thomas Lund-Nielsen 4. dan, Horten KK
Medlem: Erik-Anders Helin 3. dan, Finnsnes KK
Medlem: Ole Grejs 4. dan, Færder KK
Medlem: Raymond Mikkelsen 3. dan, Bergen KK
Medlem: Steffen Haukedalen 2. dan, Ringerike KK

Nasjonal graderingskomité:

Medlem: Øyvind Andreassen 6. dan, Bergen KK
Medlem: Tore Sunde Rasmussen 5. dan, Egersund KK
Medlem: Thomas Lund-Nielsen 4. dan, Horten KK
Medlem: Ole Grejs 4. dan, Færder KK
Medlem: Erik-Anders Helin 3. dan, Finnsnes KK

Branches:

Region sør: Sensei Gjermund Myklebust (e-post)
Region øst: Sensei Ole Grejs (e-post)
Region vest: Shihan Øyvind Andreassen (e-post)
Region nord: Sensei Erik-Anders Helin (e-post)