Treningens avslutning

1. Elevene stiller på linje på samme måte som ved begynnelsen av undervisningen.

2. Kommandoen ”Seiza” vil bli gitt av instruktøren (jfr.pkt.2 ved treningens begynnelse).

3. På kommandoen ”Shinden Ni Rei” hilser elevene og sier ”Osu” jfr.pkt.3 ved treningens begynnelse.

4. Instruktøren eller den høyest rangerte eleven fremsier ”Dojo Kun” (Kyokushins løfte) og alle elevene gjentar etter ham/henne.

5. Samme person gir kommandoen ”Mokuso” og alle elevene lukker straks øynene for å meditere.

6. Etter en tid gis kommandoen ”Mokuso Yame” og elevene åpner øynene igjen.

7. Deretter gir instruktøren kommandoen ”Shihan/Sensei/Sempai Ni Rei” og alle elevene hilser med ”Osu”.

8. Den høyeste rangerte gir kommandoen ”Shihan /Sensei /Sempai Ni Arigato Gozaimashita” (som betyr ”takk til sortbeltene”) og deretter ”Otaga Ni Arigato Gozaimashita” (som betyr ”takk til hverandre/hver enkelt”). Elevene svarer på hver kommando med å hilse og si ”Osu”.

9. Instruktøren avslutter undervisningen med å kunngjøre at treningen er over og ber alle om å reise seg. Alle reiser seg opp og håndhilser på hverandre.